Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2017

majkey
09:45
09:45
3896 2025
Reposted fromochgod ochgod viagdziejestola gdziejestola
majkey
09:22
2347 e539
majkey
08:10
1365 2028 500
majkey
08:10
2937 840f
Reposted fromtgs tgs viaikari ikari
majkey
08:10
3834 b57a
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaikari ikari
majkey
08:10
9413 eedf 500
Reposted fromwszyscyumrzemy wszyscyumrzemy viaikari ikari

November 14 2017

majkey
07:42
3090 67c1
majkey
07:42
4835 9d62
majkey
07:42
6758 9b58
majkey
07:42
3790 6c69 500
majkey
07:41
majkey
07:41
5001 6bf0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaluna laluna
majkey
07:41
majkey
07:41

Podobnie wygląda sprawa zapominania. Tam nikt nie słyszy: „Zapomnij”. Zamiast tego słyszy: „Let it go”, czyli mechanicznie tłumacząc: „Pozwól temu odejść”. To wyrażenie wali prosto między oczy – wszystko, co jest częścią twojego życia, jest w nim, bo nadajesz temu wartość. Zamiast pozwolić temu odejść robisz w swojej głowie szufladkę z napisem: „Chujowe doświadczenia, których nie chcę się pozbyć”. Nie idziesz do przodu, bo zamiast postawić kropkę, stawiasz same przecinki i babrasz się w przytłaczającym uczuciu porażki.

http://volantification.pl/2016/07/14/pozwol-temu-odejsc
majkey
07:08
07:08
0562 0dc9 500

deviantdesires:

Stay classy

Reposted fromamatore amatore viasputnikstreetart sputnikstreetart
majkey
07:08
0046 e556 500
majkey
07:08
majkey
07:07
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl